Mindre kød og mere grønt i vores kommune!

Danmarks enorme svineindustri producerer i dag 31 millioner svin om året og er det land i verden, der har den højeste produktion af kød pr indbygger - til stor belastning for vores lokale natur, borgere og klimaet.

Desværre bliver flere og flere små landbrug erstattet af få store industrifarme, hvor målet er at ‘effektivisere’ og producere stadig større mængder af verdens nok mindst bæredygtige levnedsmiddel - kød.

Holdt oppe af landbrugsstøtte og politiske interesser bruges halvdelen af Danmarks landareal i dag til dyrkning af foder til dyr. Hovedparten af kødet sendes ud af landet, men forureningen bliver:

Ammoniak i luften, zink i landbrugsjorden, alger og iltsvind i fjordene, nitrat og sprøjtegift i drikkevandet, resistente bakterier og vidtstrakte marker med de samme få foderafgrøder, hvor alle andre planter sprøjtes væk med gift.

Du kan være med til at skabe en grønnere fremtid - start en kampagne i dag!

Find en kampagne