Til: Vi vil opfordre Faarborg-midtfyn kommune til at skærer ned på mængden af kød i institutioner som vuggestuer, skoler og kommunale kantiner.

Fåårborg Midtfyn skal følge borgernes eksempel!

Fåårborg Midtfyn skal følge borgernes eksempel!

Vi vil opfordre Faarborg Midtfyn kommune til at sætte konkrete politiske mål om at reducere kødforbruget. Det kan ikke passe at når borgerne endelig tager intiativ til at mindske kød forbruget, så følger kommunen ikke trop. Derudover giver mange borgere udtryk for at de gerne vil have kødfri dage når de får mad leveret fra kommunen!

Eksempler på konkrete tiltag:
- At offentlige køkkener som fast valgmulighed tilbyder et plantebaseret måltid hver dag
- At indføre kød frie dage i offentlige køkkener
- At institutioner for børn, unge og ældre omlægger måltiderne, så andelen af kød reduceres, og kød i højere grad bliver tilbehør
- Et politisk mål om at reducere mængden af indkøbt kød med eks. 25 procent i 2025

Hvorfor er det vigtigt?

Et eksempel på hvordan borgerne har taget teten ses i denne undersøgelse lavet af coop. Coop Analyse stillede første gang spørgsmålet ”Hvor ofte har du en ”kødløs dag”, hvor du ikke spiser kød, kødpålæg, fjerkræ eller fisk – i løbet af hele dagen?” i 2010. Dengang svarede 17 procent, at de minimum én dag om ugen ikke spiste kød. I 2017 er det tal steget til 28 procent. Hermed er det tydeligt at der har været en stor udviklning i antal dage vi spiser kød. På den anden side, har ingen af landets 98 kommuner endnu sat konkrete mål om at reducere kødforbruget i deres fødevare- og klimapolitikker.Lidt over halvdelen af befolkningen vil gerne spise mindre kød, og 46% mener, at det altid bør være muligt at kunne vælge et vegetarisk måltid i de offentlige køkkener.

Grunde til at skærer ned på mængden af køb i det offentlige:

- Danske køer og svin står for knap en femtedel af landets samlede udledning af klimagasser.
- En omlægning til mere plantebaseret kost skåner klimaet for en stor del af drivhusgasserne.
- Vi giver også mere plads til naturen. Som det er nu, bruger vi 80 procent af Danmarks landbrugsareal til at dyrke foder til husdyr, mens kun 10 procent bruges til at dyrke planteafgrøder til mennesker.

Faaborg-Midtfyn

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL