Skip to main content

Til: Holstebro kommunes byråd

Giv Naturen plads igen

Kære lokalpolitikere i Holstebro Kommune

I følge kommuneplanen for Græm Kær i Vester Husby skulle det tidligere vådområde gives tilbage til naturen igen. Dét var en visionær plan!
Istedet for et magert udbytte for landmanden, afhængigt af intensiv gødning og dræning ved hjælp af afvandingsgrøfter, skulle Græm Kær igen blive et vådområde, et åndehul for insekter, fugle, dyr og planter, der ovenikøbet helt naturligt ville opsuge CO 2.
Men så kom den nye planlov, og nu vil I og landmanden istedet omstøde både den gamle lokalplan og den nye kommuneplan og udstykke området til sommerhuse, for at tjene penge på flere turister.
Af sommerhuse har vi i forvejen 13-1400 på den 13 km lange kyststrækning i Holstebro kommune. Og de udleder CO2, og snævrer naturen ind med mindre plads til dyr og planter og den lokale befolkning.
Græm Kær ligger blot 200 meter fra vesterhavet, grænser lige op til Natura 2000 område, til klitterne og til fredsskoven, Husby Klitplantage.
Netop dette Kær i kystområdet kunne binde fredede naturtyper sammen henover kommunegrænserne mellem Ringkøbing- Skjern kommune og Holstebro Kommune og være et åndehul, en oase for naturen, for mennesker og dyr.
Kære borgmester, kære byråd ... lyt til de lokale borgere, lyt til forskerne og lyt til den nye regerings grønne miljøpolitik.... gå tilbage til den gamle lokalplan og giv naturen plads igen..... for jordens og de kommende generationers skyld.

Hvorfor er det vigtigt?

Vi er midt i en Biodiversitetskrise, den 6. massedød, og den eneste i jordens historie, der er menneskeskabt.
Klimaforandringerne og udledning af CO2 er en trussel mod de kommende generationer.
Vi er nødt til at træde tilbage og lade naturen få plads igen, så den kan ånde, reparere sig selv og give plads til insekter, fugle, dyr og planter inden det er for sent.
OG det er NU det skal gøres.
Det kan ikke nytte noget, at vi fortsætter med at sælge naturen for en kortsigtet indtjening... det er kriminelt med den viden, vi har i dag.
Det kan ikke nytte at Regering og Folketing, verdens ledere og førende klimaforskere lægger planer og udstikker politik, der skal vende katastrofen, når lokalpolitikerne fortsætter den dagsorden, der har ført os ud i denne alvorlige situation.
Derfor er det vigtigt, at kampen om Græm Kær bliver en præcedens kamp, som alle støtter op om.
Vi, lokale borgere kommer til kort overfor lokalpolitikerne, og derfor skal vi have alle forstandige og ansvarlige mennesker i Danmark med, for at vise de lokale politikere, at vi holder øje med dem og standser dem, når de driver naturskadelig og kortsigtet politik.

Hvordan den vil blive overleveret

De vil blive afleveret sammen med en klage over et nyt forslag til lokalplan, der tillader udstykning.

Græm Kær 6990 Vester Husby

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Opdateringer

2019-10-19 13:31:53 +0200

Der er 100 underskrifter

2019-10-18 13:40:03 +0200

Der er 50 underskrifter

2019-10-18 02:32:11 +0200

Der er 25 underskrifter

2019-10-15 15:21:46 +0200

Der er 10 underskrifter