Skip to main content

Til: Steen Christiansen, Socialdemokratiet, Borgmester i Albertslund Kommune

Mindre kød, mere grønt i Albertslund!

Mindre kød, mere grønt i Albertslund!

Vi opfordrer Albertslund til at sætte konkrete politiske mål om at reducere kødforbruget. En konkret målsætning vil forpligte til, at der tages hensyn til klimaet i indkøbs- og kostpolitikken i vores kommune. Dermed kan institutioner som vuggestuer og skoler, men også kommunale kantiner skabe positive forandringer, der påvirker folks liv direkte ved at øge mængden af plantebaserede måltider i menuerne.

I kommunens klimastrategi nævnes muligheden for at nedbringe CO2-udledningen ved “at øge andelen af vegetabilske produkter frem for animalske.” Kommunen er også begyndt at lave opgørelser over fordelingen mellem animalske og vegetabilske fødevarer, så man fremover kan holde øje med forbruget af kød.

Kommunen er godt på vej mod mindre kød og mere grønt på menuen, men har endnu ikke fastsat konkrete politiske mål for at reducere sit kødforbrug.

Flere og flere danskere ønsker at spise grønnere, og den udvikling opfordrer vi kommunen til at følge.

Rundt omkring i verden opfordrer borgere i øjeblikket de offentlige myndigheder og politikere i deres byer til at arbejde for mindre kød og mere grønt. Sørg for at vores kommune kommer med i denne udvikling eksempelvis med initiativer som et politisk mål om at reducere mængden af indkøbt kød med 25 procent i 2025.

Hvorfor er det vigtigt?

Kommuner og byer er enormt vigtige aktører i kampen mod klimaændringerne og sætter desuden rammen for borgernes sundhed og velfærd. Hver dag serverer landets kommuner over 800.000 måltider. Måltider, der er betalt med skatteydernes penge, men som desværre ofte indeholder store mængder kød og/eller ikke giver muligheden for et plantebaseret alternativ.

Lidt over halvdelen af befolkningen vil gerne spise mindre kød, og 44 procent efterspørger tilmed, at der skal være mulighed for rent plantebaserede måltider fra de offentlige køkkener (Coop Analyse 2017). Til trods for at danskerne er begyndt at skære ned for kødet, så var kødforbruget, eller kød til rådighed for forbrug pr. indbygger på 113,7 kg i 2017 (Landbrug og Fødevarer, statistik for svin 2017), hvilket er blandt det højeste i EU.

På produktionssiden står alene Danmarks køer og svin for hele 19 procent af Danmarks samlede udslip af klimagasser. En anden konsekvens af den intensive kødproduktion er, at 80 procent af Danmarks landbrugsareal bruges til at dyrke foder til dyr frem for plantemad til mennesker.

Albertslund

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Opdateringer

2019-09-12 14:02:40 +0200

Der er 50 underskrifter

2018-12-06 22:59:27 +0100

Der er 25 underskrifter

2018-09-07 18:35:27 +0200

Der er 10 underskrifter